لیسانس ارتباطات از دانشکده صدا وسیما در سال 1383 
فوق لیسانس مدیریت تبلیغات بازاریابی (بازرگانی) از دانشگاه صدا وسیما 
تدوینگرو تهیه کننده  و ارزیاب برنامه های  صدا و سیما با بیست و یک  سال سابقه 
همکاری با شرکت های تبلیغاتی اینترنتی فست کلیک و مشاورین پاسارگاد به مدت 7 سال 
و در حال حاضر همکاری با سایت گردشگری و توریسم "تاپ توریسم