متولد 1345 با بیش از بیست و پنج  سال تجربه فعالیت در عرصه ژورنالیسم بین المللی و تدریس در حوزه ارتباطات و تبلیغات. تحصیلات عالی دکترا  در فرانسه از دانشگاههای پاریس 11 و سوربون و  همچنین مدرس مدعو  در دانشگاه رنه دکارت پاریس. علاوه بر ایران سابقه تدریس در کشورهای خاومیانه از جمله افغانستان، سوریه، لبنان و کردستان عراق را داشته ام. در ایران علاوه بر تدریس در حوزه ارتباطات سابقه مسئولیت گروه ارتباطات و بخش های تبلیغات و بازرگانی در دانشگاه صدا و سیما را در سالهای 1385 تا  1388 را نیز دارا می باشم. از سال 1389 عضو هیات مدیره موسسه بازرگانی و فرهنگی پرشین آرت در فرانسه بوده ام و از سال 1392  شرکت بازرگانی و آموزشی هارامیس فرانسه را بنیان نهاده ام. از سال 1394 به عنوان مشاور بین المللی در شرکت آ.اس.پ.اویل افریقای جنوبی مشغول فعالیت هستم و مسئولیت هماهنگی فعالیت های این شرکت در اروپا و ایران را بر عهده دارم.

نمایندگی موسسه کمپین گروپ اینترنشنال در اروپا از طریق موسسه هارامیس فصل دیگری از فعالیت های بازرگانی و تجاری خواهد بود که می تواند در گسترس مراودات بازرگانی، تبلیغات و بازرگانی و مطالعات بازار بین ایران و کشورهای اروپایی سهیم باشد