• دکتری تبلیغات و بازاریابی از دانشگاه ایندیانای آمریکا
  • عضو هیئت علمی دانشگاه ها
  • مدرس دوره های MBA و DBA
  • عضو موسس انجمن علمی بازاریابی ایران
  • عضو انجمن تحقیقات بازاریابی
  • نویسنده بیش از بیست کتاب در زمینه های بازاریابی، فروش و تبلیغات از جمله: مشتری مداری و تکنیکهای رفتار با مشتری(1394)، تبلیغات به زبان ساده(1394)، قیمت گذاری به زبان ساده(1394)، طراحی و توسعه محصول به زبان ساده(1394)، توزیع به زبان ساده(1394)، بازاریابی خدمات به زبان ساده(1394)، نمایشگاههای تجاری(1392)، کمپین تبلیغاتی بازرگانی(1392)، طراحی استراتژی، برنامه ریزی و مهارتهای فروش و فروشندگی حرفه ای(چاپ هفتم)(1392)، راهنمای مدیریت واحدهای کوچک(SME)(1390)
  • مشاور شرکتهای تبلیغاتی در طراحی کمپین های تجاری
  • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.